ABC-Piramides

ABC helpt te focussen op de non-dualiteit, de Eenheid.
Zo wordt (de eenwording met) “Ons-Zijn” gestimuleerd.

 

ABC-Bollen    ABC-Piramides    ABC-Hangers    ABC-Krachtstenen

ABC-Statieven van Diff-Creations    Achter de ABC: Kosmosofie   Beurzen/Lezingen/Contact 

Energie van top tot teen

De sterke verticaal gerichte energie van de ABC-piramides helpt zowel om te aarden, als de verbinding met de Licht-wereld te versterken. 

Piramides kunnen energie sturen, maar ook transformeren. Door hun lichtkracht worden zwaardere energieën getransformeerd naar een hogere trilling. 

 Naar binnen keren en naar buiten komen

De piramides creëren openheid om naar binnen te keren en de eigen kern, de Godsvonk, te ontsluieren en te integreren in het aardse zijn. 
Zo ontdoet men zich van het lager zelf, en maakt men bewust vorderingen op het pad naar spiritueel meesterschap en daar voorbij. 

Bewuster van jezelf

Een piramide in huis (of op kantoor, school, winkel, praktijkruimte, enz.) heeft een activerende werking op de aanwezigen, om zich bewuster te worden/zijn van zichzelf en zijn/haar persoonlijke aandeel in diverse 
processen. Zo komt men tot inzichten en wordt men 
gestimuleerd om zijn  bewustzijn positief te ontwikkelen.

 

De piramides zijn er in 2 maten: ca. 10 cm en ca. 14 cm.
Wanneer men een piramide in de hand wil houden (b.v. tijdens meditatie of healing) kan men het beste even van tevoren uitproberen, welke maat het prettigste aanvoelt. 

Verbinding met de Lichtwereld

Een rechtop staande piramide helpt om de eenpuntig gerichte verbinding met de Lichtwereld helderder te maken en te  versterken. Zo creëert hij een sfeer om open en eerlijk met elkaar om te gaan. 
Tijdens een meditatie of healing kan een piramide in deze positie behulpzaam zijn bij de afstemming op de Lichtwereld, en de mens beschermen tegen energieën die hem afleiden van het zuivere zijn.

Ook een piramide werkt graag samen met edelstenen en mineralen, zoals beschreven bij de ABC-Bollen. 

 Aarding en balans

Wanneer de piramide met de punt naar beneden geplaatst wordt (b.v. in het onderstel van Diff-Creations) zorgt hij voor een zeer sterke aarding. Men plaatst de piramide bijvoorbeeld  onder een stoel of behandeltafel. Alle overtollige energieën (loskomende blokkades en emoties) kunnen op deze manier snel worden afgevoerd of getransformeerd, zonder dat ze in de ruimte blijven hangen. 

Ook kan men een piramide ondersteboven vasthouden. 
In acute situaties (b.v. bij plotselinge zeer heftige emoties) kan de piramide in deze positie gebruikt worden om weer snel terug in balans te komen en jezelf niet te verliezen in de emoties, maar het gebeuren vanuit meer begrip en acceptatie te bekijken. 

Afvoer van overtollige energieën

Op één van de zijvlakken gelegd, kan de piramide eveneens

zorgen voor een goede afvoer van overtollige energieën, zij het dat dit in een langzamer tempo gebeurt dan wanneer hij met de punt omlaag staat. 

Aandachtspunt hierbij is in welke richting de punt van de piramide gedraaid wordt: dit is nl. de richting waarin de overtollige energie naar toe wordt gestuurd. Om te 
voorkomen dat je anderen hiermee belast, verdient het aanbeveling om de punt indien mogelijk naar een buitenmuur te richten. 

Piramides bestellen

Je wordt verder geleid naar de webshop op onze andere website, www.abc-kosmosofie.com